Sök i databasen


SAGE Journals Online

Populär

SAGE Publications

C:a 560 tidskrifter inom ämnesområdena samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap.

Täckning

1999 -

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Läs mer

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.

Allmänna användningsvillkor.