Sök i databasen


MathWorld

Fri nätresurs som täcker matematikens huvudområden och underdiscipliner, med bl.a. formelsamlingar.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.