Anmärkning

Böckerna Bygghandlingar 90, del 1-8 finns under fliken "Abonnemang" tillsammans med högskolans standarder.

Tillgång till Bygghandlingar 90:s webb med extramaterialet sker med inloggning. Information om inloggningsuppgifter finns på e-navs startsida.

Sök i databasen


Bygghandlingar 90

Populär

sis.se

Tillgång till Bygghandlingar 90 sker via databasen e-nav.

Bygghandlingar 90 utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar. Här finns själva handböckerna i pdf format (med länkad innehållsförteckning och sök) men också ritningsexempel, mallar och inställningsfiler till Autocad och färginställningar till Adobe.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.

Allmänna användningsvillkor.