Sök i databasen


Svensk patentdatabas (Swedish patent database)

Patent- och registreringsverket (PRV)

PRV:s e-tjänst Svensk Patentdatabas är en söktjänst som innehåller:

- Svenska patent
- Svenska offentliga patentansökningar
- Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige
- EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen)
- Beviljade EP-patent där Sverige är designerat (sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum)
- Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent

Patentdatabasen omfattar de uppgifter och dokument från 1885 fram till nu som finns i PRV:s arkiv.

För närvarande visas inte patentskrifter i begränsad omfattning för validerade europeiska patent. Dessa kommer inom kort att visas i en kommande uppgradering av databasen.

Databasen innehåller sökbar fulltext för alla patentdokument samt bibliografiska data, klassuppgifter, statusinformation, uppgifter om avgifter, diarieuppgifter, länk till Aktinsyn och merparten av de kungörelser som publiceras i Svensk Patenttidning. För material äldre än 1990 kan informationen i vissa falla vara ofullständig och bristfällig. För många äldre ansökningar finns enbart publiceringsnummer, klassuppgifter och de publicerade patentskrifterna tillgängliga. Det sökta resultatet redovisas som en träfflista, varifrån man kan gå till en fullpost.

Täckning

1885 -

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.