Sök i databasen


OpenAIRE

European commission

Fri tillgång till publikationer och forskningsdata från EU-finansierade forskningsprojekt.

OpenAIRE är ett nav för forskning inom EU. I OpenAire samlas fritt tillgängliga forskningspublikationer samt forskningsdata in från olika arkiv runt om i Europa.

Syftet är att knyta ihop de olika delarna inom publicering och vetenskaplig kommunikation: publikationer, forskningsdata, finansiärer, forskare, organisationer och datakällor.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.