= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: AV-media

 • Svensk mediedatabas

  Svensk mediedatabas, SMDB, är söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här hittar du bl. a.: - tv-program sända i SVT från och med juli 1978 och TV4 från och med november 1990 - tv-program sända från Sverige via satellit eller via det digitala marknätet - radioprogram sända i Sveriges riksradio från och med 1987 - cd-skivor, grammofonskivor och ljudkassetter - 78-varvsskivor - filmer och videofilmer - multimedier. Folkmusik är en katalog över 2298 folkmusikinspelningar.

  Mer info

 • UR Access

  Populär

  UR:s hela digitala utbud i form av streamingfiler för både radio och tv-program. Över 5000 program. Programmen finns även sökbara i Libris. Med UR Access kommer också tjänsten DelaLika. ”Den andra kanalen DelaLika är för lärosätens egen produktion, för lärare och studenter – för att publicera egna filmer och ljudfiler. Kanalen kan nyttjas för att göra lärobjekt, komplettera URs material etc. Kanalen skall även nyttjas som publiceringsyta för filmkurser i UR/SNHs regi. Man behöver ett särskilt konto för att kunna publicera.” Använd länken nedan för att anmäla dig.

  Mer info