= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Bibliometri

 • Dimensions

  Dimensions is a linked research knowledge system that re-imagines discovery and access to research. Developed by Digital Science in collaboration with over 100 leading research organizations around the world, Dimensions brings together grants, publications, citations, alternative metrics, clinical trials, patents and policy documents to deliver a platform that enables users to find and access the most relevant information faster, analyze the academic and broader outcomes of research, and gather insights to inform future strategy. (From Digital Science)

  Mer info

 • InCites: Journal Citation Reports (JCR)

  Populär

  Om du vill bedöma en viss tidskrifts impact är JCR förmodligen den mest prominenta databasen. Förutom tidskrifters impact factor kan du se citeringsfrekvens, storlek och utgivare inom fler än 200 ämnesdiscipliner. All data utgår ifrån innehållet i Science Citation Index fråm Thomson Reuters.

  Mer info

 • Register over vitenskapelige publiseringskanaler (Norwegian list)

  Norska listan

  Mer info

 • Scopus

  Populär

  Scopus är en databas med vetenskaplig litteratur och webbresurser på abstract- och citeringsnivå. Förutom vetenskapliga tidskrifter, där ett stort antal är Open Access-tidskrifter, innehåller Scopus också konferenspublikationer, branschpublikationer och patent. SCOPUS uppdateras dagligen och innehåller över 40 miljoner referenser från 1823 och framåt.

  Mer info

 • Web of Science Core Collection

  Populär

  Innehåller databaserna ”Science Citation Index Expanded”, ”Social Science Citation Index” och ”Arts & Humanities Index”. Referenser och abstracts till fackgranskade vetenskapliga tidskrifter. Möjlighet till ämnessökningar eller citeringssökningar, dvs. att söka hur ofta ett dokument eller en författare har citerats. Citeringssökningar från 1800-talet. Ämnessökningar: 1986-

  Mer info