= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Dataset

 • OpenAIRE

  Fri tillgång till publikationer och forskningsdata från EU-finansierade forskningsprojekt. OpenAIRE är ett nav för forskning inom EU. I OpenAire samlas fritt tillgängliga forskningspublikationer samt forskningsdata in från olika arkiv runt om i Europa. Syftet är att knyta ihop de olika delarna inom publicering och vetenskaplig kommunikation: publikationer, forskningsdata, finansiärer, forskare, organisationer och datakällor.

  Mer info

 • re3data.org : Registry of research data repositories

  ”re3data.org is a global registry of research data repositories that covers research data repositories from different academic disciplines. It presents repositories for the permanent storage and access of data sets to researchers, funding bodies, publishers and scholarly institutions. re3data.org promotes a culture of sharing, increased access and better visibility of research data. The registry went live in autumn 2012 and is funded by the German Research Foundation (DFG).” (From re3data.org)

  Mer info

 • SND : Svensk Nationell Datatjänst

  ”Svensk Nationell Datatjänst, SND, är en infrastruktur för svensk forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin & hälsa. Syftet är att underlätta forskares tillgång till befintliga data, nationellt såväl som internationellt. SND ger stöd och råd under hela forskningsprocessen. Organisationen är en viktig del av forskningsinfrastrukturen och den svenska noden i ett världsomspännande nätverk av dataarkiv.” (Från SND)

  Mer info