= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Rapporter/E-tryck

 • ArXiv.org

  E-printarkiv skapat av Cornell university. Arkiv fokuserat på fysik, matematik, datavetenskap och biologi.

  Mer info

 • CERN Document Server

  Över 900.000 bibliografiska poster, inklusive 320.000 dokument i fulltext, av intresse för forskare och studenter inom partikelfysik och relaterade områden. Omfattar förhandstryck, artiklar, böcker, tidskrifter, fotografier och mycket mer.

  Mer info

 • CogPrints (Cognitive Sciences Eprint Archive)

  Mer info

 • Collection of Computer Science Bibliographies

  Innehåller över 1 miljon referenser till artiklar, tekniska rapporter, konferensbidrag, bibliografier m.m. inom det datavetenskapliga området. Vissa referenser är länkade till fulltext.

  Mer info

 • Digital Library of MIT Theses

  Innehåller avhandlingar som efterfrågats och därför scannats och tryckts eller skickats elektroniskt till beställaren. Äldsta avhandlingen är från 1888.

  Mer info

 • FAR Online

  FAR SRS är organisationen för revisions- och redovisningsbranschen i Sverige.Databasen innehåller publikationer i fulltext, bl. a. FAR:s Samlingsvolym, Revision; en praktisk beskrivning, Börs- och värdepapper, Skatte- och taxeringsförfattningar, Redovisningslagstiftning, Internationell redovisningsstandard IFRS/IAS samt tidskrifterna Balans (1975-), Skattenytt (1986-) och Nyhetsbrevet FAR SRS INFO (1994-) liksom Skatteverkets rättfallssamling (1997-).

  Mer info

 • Folke Bernadottesamlingarna (FBS)

  Folke Bernadottesamlingarna (FBS) har skapats för att underlätta forskning, studier och utbildning genom att samla dokument rörande svenskt deltagande i internationella fredsinsatser i ett lättåtkomligt digitalt arkiv. Sveriges deltagande i fredsbevarande insatser är omfattande och långvarigt. Den första insatsen kan spåras till år 1849. Folke Bernadottesamlingarna (FBS) är ett digitalt forskningsarkiv, som innefattar alla offentliga handlingar som berör svenska fredsbevarande insatser.

  Mer info

 • Google Scholar

  Litteratur inom akademisk forskning världen över där du från ett och samma ställe kan söka efter flera ämnen och källor, såsom: vetenskapligt granskade skrifter, avhandlingar, böcker, referat och artiklar, från akademiska förlag, yrkessamfund, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer.

  Mer info

 • Institut Nicod Electronic Archive

  Mer info

 • International Monetary Fund Publications

  Du kan använda deras sökgränssnitt elller välja att bläddra via titel, författare eller ämne.

  Mer info

 • NCBI databases

  Sökning i olika databaser vid amerikanska National Center for Biotechnology Information

  Mer info

 • NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations)

  Mer info

 • OAIster

  OAIster är en samkatalog för miljontals poster som hämtats från olika öppna arkiv från hela världen med hjälp av Open Archives Initiative Protocol för metadata Harvesting (OAI-PMH). Omfattar OAIster mer än 25 miljoner poster från fler än 1.100 institutioner.

  Mer info

 • OpenAIRE

  Fri tillgång till publikationer och forskningsdata från EU-finansierade forskningsprojekt. OpenAIRE är ett nav för forskning inom EU. I OpenAire samlas fritt tillgängliga forskningspublikationer samt forskningsdata in från olika arkiv runt om i Europa. Syftet är att knyta ihop de olika delarna inom publicering och vetenskaplig kommunikation: publikationer, forskningsdata, finansiärer, forskare, organisationer och datakällor.

  Mer info

 • Projekt Runeberg

  Projekt Runeberg innehåller en samling av digitala faksimilutgåvor. I dag uppgår databasen till över 596.000 bok- och tidningssidor från över 1100 titlar.

  Mer info

 • Riksdagens dokument

  Här kan du söka efter offentliga publikationer som t.ex. riksdagsskrivelser, betänkanden & yttranden, motioner, förslag & redogörelser, propositioner m.m. Från dessa sidor kan du följa olika ärenden från förslag till beslut. SFS, Svensk författningssamling, grundlagarna och EU-nämndens protokoll m.m. hittar du också här.

  Mer info

 • S-WoPEc, Scandinavian working Papers in Economics

  This site provides access to electronic versions of Working Papers in Economics produced at Nordic academic departments and research organizations.

  Mer info

 • Social Science Research Network, SSRN

  Forskningsinformation och forskningsrapporter inom företagsekonomi och nationalekonomi. De flesta dokument finns att hämta som fulltext.  Databasen har utökats med material inom övrig samhällsvetenskap och även humaniora.

  Mer info

 • SwePub

  SwePub innehåller referenser till de forskningspublikationer som finns registrerade i för närvarande ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser, Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.

  Mer info

 • The Oxford Text Archive

  The OTA works closely with members of the Arts and Humanities academic community to collect, catalogue, and preserve high-quality electronic texts for research and teaching. The OTA currently distributes more than 2500 resources in over 25 different languages.

  Mer info

 • TRID (Transport Research International Documentation)

  900.000 referenser till publicerad eller pågående forskning inom transportväsende, ett växande antal med länkar till fulltext. Information om svenska publikationer och forskning inom området uppdateras kontinuerligt.

  Mer info

 • Uppsök

  Uppsatser från bl a: Blekinge Tekniska Högskola; Handelshögskolan vid Göteborgs universitet;Högskolan Dalarna; Luleå tekniska universitet; Lunds universitet; Stockholms universitet; Södertörns högskola; Umeå universitet; Uppsala universitet; Sveriges Lantbruksuniversitet. Man kan söka bland A- och B-uppsatser eller C-D-uppsatser och examensarbeten.

  Mer info