= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Columbia University Press

  • CIAO, Columbia International Affairs Online

    Populär

    Columbia International Affairs Online, CIAO, är en informationsresurs för internationella relationer / internationell politik. Den räknas som den mest heltäckande databasen för teori och forskning inom internationella relationer. Innehållet är till största delen i fulltext men till vissa resurser ges endast sammanfattningar. C:a 90 institutioner bidrar med innehållet till CIAO. Innehållet utgörs av bland annat forskningsrapporter, konferensrapporter, böcker, tidskrifter och annat material från 1991 och framåt.

    Mer info