= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Karlsruhe universitetsbibliotek

  • KVK (Karlsruher Virtueller Katalog)

    Detta är inte en nationell bibliotekskatalog. Men det går att söka i en mängd tyska, främst universitetsbibliotek, bibliotekskataloger samtidigt. Det går också att söka i utländska nationella bibliotekssystem. Totalt kan du söka bland 75.000.000 titlar.

    Mer info