= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Nationalencyklopedin

  • Nationalencyklopedin (NE)

    Populär

    Databasen innnehåller alla Nationalencyklopedins 20 band, 3 supplementband samt ordböckerna. Allt detta nås via sökgränssnittet. Notiser och reportage beskriver aktuella händelser. Det finns även tusentals länkar till kvalitetsgranskade externa resurser. Basen uppdateras kontinuerligt.

    Mer info