= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: SundaHus

  • SundaHus Miljödata

    Hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. SundaHus Miljödata är ett värderingssystem för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen och innehåller information om miljögranskade och klassificerade produkter. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter. Klassificering av produkterna sker enligt Miljöbalken och Kemikalieinspektionens författningssamling samt PRIO-kriterierna. Bedömningskriterierna är öppna och finns tillgängliga på SundaHus webbplats.

    Mer info