= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Sveriges Riksdag

  • Riksdagens dokument

    Här kan du söka efter offentliga publikationer som t.ex. riksdagsskrivelser, betänkanden & yttranden, motioner, förslag & redogörelser, propositioner m.m. Från dessa sidor kan du följa olika ärenden från förslag till beslut. SFS, Svensk författningssamling, grundlagarna och EU-nämndens protokoll m.m. hittar du också här.

    Mer info