= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Wiley

 • Cochrane Library

  Populär

  Cochrane Library består av ett antal databaser inom evidensbaserad omvårdnad och medicin. Fulltextdatabasen The Cochrane Database of Systematic Reviews innehåller systematiska översikter över randomiserade kontrollerade kliniska prövningar samt kontrollerade kliniska studier och behandlingsresultat inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Detta är primärt en referensdatabas även om visst material finns i fulltext.

  Mer info

 • Wiley Online Library

  Populär

  Plattformen innehåller c:a 2300 tidskrifter inom områdena naturvetenskap, teknik, medicin, ekonomi samt samhälls- och beteendevetenskap.

  Mer info