= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: D

 • Database for statistikk om høgre utdanning (DBH): Publiseringskanaler

  Det norska registret över auktoriserade vetenskapliga publiceringskanaler (tidskrifter, serier och förlag), även kallat ”norska listan”.

  Mer info

 • Digital Library of MIT Theses

  Innehåller avhandlingar som efterfrågats och därför scannats och tryckts eller skickats elektroniskt till beställaren. Äldsta avhandlingen är från 1888.

  Mer info

 • Dimensions

  Dimensions is a linked research knowledge system that re-imagines discovery and access to research. Developed by Digital Science in collaboration with over 100 leading research organizations around the world, Dimensions brings together grants, publications, citations, alternative metrics, clinical trials, patents and policy documents to deliver a platform that enables users to find and access the most relevant information faster, analyze the academic and broader outcomes of research, and gather insights to inform future strategy. (From Digital Science)

  Mer info

 • DiVA

  DiVA (Digitala vetenskapliga Arkivet) är Högskolan i Halmstads publikationsdatabas för elektronisk publicering och registrering av forskningspublikationer samt studentuppsatser.

  Mer info

 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)

  Populär

  Drygt 1200 tidskrifter, varav ca 300 är sökbara på artikelnivå.

  Mer info