= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: K

 • Kompass

  Innehåller information om 1,8 miljoner företag, 3,5 miljoner befattningshavare och över 700.000 varumärkesnamn och agenturer världen över. Eget klassifikationssystem innehållande c:a 50.000 rubriker över varor och tjänster, översatt till c:a 40 språk.

  Mer info

 • KVINNSAM

  KVINNSAM är en del av den totala Libris-databasen. KVINNSAM är en tvärvetenskaplig referensdatabas med svensk och utländsk genusvetenskaplig litteratur ur Göteborgs universitetsbiblioteks bestånd. KVINNSAM innehåller c:a 100.000 referenser.

  Mer info

 • KVK (Karlsruher Virtueller Katalog)

  Detta är inte en nationell bibliotekskatalog. Men det går att söka i en mängd tyska, främst universitetsbibliotek, bibliotekskataloger samtidigt. Det går också att söka i utländska nationella bibliotekssystem. Totalt kan du söka bland 75.000.000 titlar.

  Mer info