= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: L

 • Landguiden/Länder i fickformat

  Populär

  Fakta om alla världens länder. Man kan läsa om ett land och/eller jämföra länder och världsdelar från olika geografiska, ekonomiska, politiska, sociala och kulturella fakta. Även en del statistik och kartor. Sammanställd av Utrikespolitiska Institutet och bygger delvis på ”Länder i fickformat” men innehåller mycket mer information. Avdelningen Internationella organisationer bygger på uppdaterad information från skriftserien Organisationer i fickformat.

  Mer info

 • Lecture Notes in Computer Science

  Populär

  Lecture Notes in Computer Science (LNCS) är en serie böcker i datavetenskap som har publicerats av Springer Science + Business Media (tidigare Springer-Verlag) sedan 1973. LNCS redovisar forskningsresultat i datavetenskap, särskilt i form av förfaranden, post-förfaranden och böcker. Allt oftare ingår självstudier, state-of-the-art undersökningar och "hot topics". LNCS är bland de största serierna inom konferensbidrag på ämnet datavetenskap, tillsammans med ACM, IEEE och USENIX. (Källa: Wikipedia)

  Mer info

 • Legimus (Talboks- och punktskriftsbiblioteket - TPB)

  Legimus har ersatt den gamla katalogen som myndigheten Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB hade. Myndigheten heter numera MTM. TPB har bytt namn till Myndigheten för tillgängliga medier. MTM:s katalog, där du kan söka och låna anpassade böcker heter Legimus.

  Mer info

 • Library of Congress Online Catalog

  Katalogen innehåller c:a 12.000.000 titlar till böcker, seriella publikationer, data-filer, manuskript, kartor, musik, ljudinspelningar och visuellt material.

  Mer info

 • Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

  LISTA indexerar 600 tidskrifter plus böcker, forskningsrapporter och konferenstryck inom biblioteksvetenskap, klassifikation, katalogisering, bibliometri, informationsåtervinning och informationshantering ända från mitten av 60-talet.

  Mer info

 • Libris

  Söker i Sveriges universitets-, högskole- och forskningsbiblioteks bestånd. Totalt c:a 6.000.000 titlar är sökbara. Går att se vilka bibliotek som har en viss publikation samt om publikationen finns tillgänglig för utlån eller ej.

  Mer info

 • Litteraturbanken

  I Litteraturbanken får du tillgång till elektroniska versioner av ett urval svenska skönlitterära klassiker samt centrala verk inom ämnesområdet humaniora.

  Mer info