= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: N

 • NAD (Nationell Arkivdatabas)

  Den Nationella Arkivdatabasen (NAD) är en sökbar databas som innehåller uppgifter om arkivmaterial i svenska arkiv, bibliotek och museer. NAD byggs upp genom sammanläggning av olika arkivdatabaser, vilka i sin tur representerar en lång rad arkivförvarande institutioner i Sverige.

  Mer info

 • Nationalencyklopedin (NE)

  Populär

  Databasen innnehåller alla Nationalencyklopedins 20 band, 3 supplementband samt ordböckerna. Allt detta nås via sökgränssnittet. Notiser och reportage beskriver aktuella händelser. Det finns även tusentals länkar till kvalitetsgranskade externa resurser. Basen uppdateras kontinuerligt.

  Mer info

 • NCBI databases

  Sökning i olika databaser vid amerikanska National Center for Biotechnology Information

  Mer info

 • NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations)

  Mer info

 • Norart - norsk artikeldatabas

  Referanser til artikler fra ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Fra 2004 er basen utvidet med ca 60 norske og nordiske vitenskapelige tidsskrifter. Basen starter 1980. Tidsskriftene Edda, Samtiden, Syn og segn er analysert tilbake til 1965 og 7 teologitidsskrifter tilbake til startår (eldste år: 1894). I perioden 1992 til 1998 ble nær sagt samtlige norske helse- og sosialfaglige tidsskrifter analysert.

  Mer info

 • Norsk kunsthistorisk bibliografi (KUNSTBIB)

  ”Norsk kunst (basene Falck og Langballe); Norsk kunst, kunstteori, utenlandsk kunst (kun behandlet av norske forfattere) (basen ARLIS); Kunstindustri og boligarkitektur (basen Bonytt) Basene ARLIS og Falck: Referanser til bøker, artikler fra bøker og periodika, (ARLIS og Langballe: også utstillingskataloger) - utgitt i Norge og i utlandet inntil 1971 (Langballe), 1971-1986 (Falck), 1992- (ARLIS - men også eldre når det gjelder Edv. Munch); Bonytt: tidsskriftartikler 1941-1970, 1991- (da registrert i ARLIS). For flere detaljer, se hver enkelt bases beskrivelse.”

  Mer info