= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: T

 • Taylor and Francis Online

  Populär

  Taylor & Francis Online innehåller tidskrifter i fulltext från förlaget Taylor & Francis inom humaniora och samhällsvetenskap. Du kommer åt abstrakt för samtliga artiklar och fulltexten för prenumererade tidskrifter, över 1500 titlar, från 1997- och framåt. Förutom under namnet Taylor & Francis publiceras även tidskrifter inom Taylor & Francis Group under namnen CRC Press, Garland Science, Psychology Press och Routledge.

  Mer info

 • The Oxford Text Archive

  The OTA works closely with members of the Arts and Humanities academic community to collect, catalogue, and preserve high-quality electronic texts for research and teaching. The OTA currently distributes more than 2500 resources in over 25 different languages.

  Mer info

 • The World Factbook

  Mängder med uppgifter om världens länder: statsskick, geografi, statistik, språk, religion, ekonomi, militärväsende m.m.

  Mer info

 • TRID (Transport Research International Documentation)

  900.000 referenser till publicerad eller pågående forskning inom transportväsende, ett växande antal med länkar till fulltext. Information om svenska publikationer och forskning inom området uppdateras kontinuerligt.

  Mer info