= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: U

 • Ulrichsweb

  Populär

  Databas med information om en mängd akademiska, vetenskapliga och granskade (peer-reviewed) tidskrifter, för närvarande över 300.000. Här finner du information såsom; innehåll, utgivningsdetaljer, innehållsförteckningar. Du finner även bibliografisk förlagsinformation för OA (Open Access) publikationer, dagstidningar och nyhetsbrev.

  Mer info

 • Uppsök

  Uppsatser från bl a: Blekinge Tekniska Högskola; Handelshögskolan vid Göteborgs universitet;Högskolan Dalarna; Luleå tekniska universitet; Lunds universitet; Stockholms universitet; Södertörns högskola; Umeå universitet; Uppsala universitet; Sveriges Lantbruksuniversitet. Man kan söka bland A- och B-uppsatser eller C-D-uppsatser och examensarbeten.

  Mer info

 • UR Access

  Populär

  UR:s hela digitala utbud i form av streamingfiler för både radio och tv-program. Över 5000 program. Programmen finns även sökbara i Libris. Med UR Access kommer också tjänsten DelaLika. ”Den andra kanalen DelaLika är för lärosätens egen produktion, för lärare och studenter – för att publicera egna filmer och ljudfiler. Kanalen kan nyttjas för att göra lärobjekt, komplettera URs material etc. Kanalen skall även nyttjas som publiceringsyta för filmkurser i UR/SNHs regi. Man behöver ett särskilt konto för att kunna publicera.” Använd länken nedan för att anmäla dig.

  Mer info

 • USPTO Patent full-text databases

  The Web Patent Full-Text Database (PatFT) contains the full-text of over 3,000,000 patents from 1976 to the present, plus limited bibliographic data for over 4,000,000 patents from 1790 to 1975. It provides links to the Web Patent Full-Page Images Database (PatImg), which contains over 70,000,000 images, including every page of over 7,000,000 patents from 1790 to the most recent issue week. The Web Patent Databases now serve over 25,000,000 pages of text (over 150,000,000 hits) per month to over 350,000 customers (distinct IP addresses, each of which might represent many individual users) each month. The Web Patent Databases serve over 36,000,000 full-page images each month.

  Mer info