Grupprum och studieplatser

Regler för grupprumsbokning

  • Rummen får endast bokas för grupparbete.
  • Bokade lokaler som inte ska användas bör avbokas.
  • Rum som inte tas i bruk senast 10 minuter efter bokad starttid anses som ledigt och kan användas av andra.
  • En bokning kan tidigast göras 7 dagar i förväg.
  • Du kan boka max 2 timmar per dag.
  • Varm mat är inte tillåten i grupprummen.

Hitta studieplatser

På plan 2 i biblioteket finns det både bord och bås för arbete. Tänk på att hålla samtalsnivån låg i detta öppna utrymme för allas trevnad.

Tyst läsesal

Hallandsrummet på plan 2 fungerar också som tyst läsesal, med reservation för att om någon har ärende till själva samlingen så har det företräde. I övrigt ska det vara helt tyst här inne.

uppdaterad

2020-05-18

Kontakt

Dela

Kontakt