Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-05-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Låna och beställ

Låna och beställ

Högskolebiblioteket i Halmstad är ett offentligt bibliotek som är öppet för alla. Bibliotekets främsta uppgift är dock att ge service åt forskare, studenter och anställda vid Högskolan i Halmstad.


Du som tillhör allmänheten får låna våra böcker och kan ta del av de flesta av våra tjänster på plats i biblioteket. Beställning av material från andra bibliotek, s.k fjärrlån, är däremot endast reserverat för personal och studerande vid Högskolan samt vid andra lärosäten.

Högskolebiblioteket har tillgång till ett stort antal databaser. Du som inte studerar eller arbetar vid Högkolan i Halmstad kan bara använda de som är fritt tillgängliga. Vissa av de licensierade databaserna är dock tillgängliga på plats i biblioteket via så kallad walk-in-use.

Sidan uppdaterad 2015-05-06