Sök

Publicera och synliggör din forskning

För att maximera genomslaget av din forskning finns det många faktorer att ta i beaktande. Var och hur du väljer att publicera din forskning är av strategisk betydelse. Redan i planeringsstadiet bör du fundera över val av publiceringskanaler och hur du kan göra ditt forskningsresultat synligt.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt