Sök i databasen


Ncom: 1975-2006

Nordicom

Nordicoms (Nordic Informations Centre for Media and Communication Research) databas förtecknar nordisk forskningslitteratur från perioden 1975-2006. Innehåller över 40.000 referenser.
Senare år finns i en annan databas med samma namn.

Täckning

1975-2006

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.