Sök i databasen


NCOM (Nordicom) 2007-

Nordicoms (Nordic Informations Centre for Media and Communication Research) databas förtecknar nordisk forskningslitteratur från 2007-.
Tidigare år finns i en annan databas med samma namn.

Täckning

2007-

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.