= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Mittuniversitetet

  • Svenskt pressregister

    Svenskt Pressregister är en förteckning över artiklar i ett 15-tal svenska storstadstidningar från 1880 och framåt. Fr.o.m. år 1904 finns registret som databas. Den är komplett till och med 1906. Åren 1880-1902 finns i bokform tillgängligt på biblioteket

    Mer info