= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Nordicom

  • Ncom: 1975-2006

    Nordicoms (Nordic Informations Centre for Media and Communication Research) databas förtecknar nordisk forskningslitteratur från perioden 1975-2006. Innehåller över 40.000 referenser. Senare år finns i en annan databas med samma namn.

    Mer info