= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Uppdragshuset AB

  • Nordiska patent

    Databasen innehåller även alla finska patent från 1969 och framåt (med svenska sammandrag), danska patent från 1990 och framåt samt norska patent från 2000 och framåt. Patenten är sökbara i fulltext.

    Mer info