= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: B

 • BFRskrifterna (Arvet efter Byggforskningsrådet)

  Byggforskningsrådet, BFR och dess föregångare hade till uppgift att finansiera forskning inom byggande och samhällsplanering samt att informera om forskningsresultat. Det senare skedde främst genom en omfattande publiceringsverksamhet. Denna webbplats har skapats för att göra tillgänglig all den litteratur som producerades under nästan 60 år. Litteraturen består av allt från smalare forskningsrapporter till praktiska handböcker riktade till branschen. I stort sett i alla ämnen inom byggande och samhälls- planering behandlades. Totalt publicerades ca 4500 skrifter. Vid sökning sker direktlänkning till Libris nationella bibliotekskatalog där det framgår vilka bibliotek som tillhandahåller skriften. Ett urval av skrifter har inskannats i sin helhet till PDF-format.

  Mer info

 • Bibliografi over Dansk kunst

  ”Bibliografien omfatter dansk og udenlandsk litteratur om arkitektur, billedkunst og kunstindustri.”

  Mer info

 • Bibliography of the History of Art (BHA)

  Innehåller äver Bibliography of the History of Art (BHA)

  Mer info

 • Bibliotek.dk

  Samkatalog för de danska offentliga biblioteken. Databasen innehåller över 9.000.000 poster. Över 650 bibliotek har sitt bestånd sökbart i databasen.

  Mer info

 • Bibsys

  Nationellt bibliotekssystem för de norska special- och forskningsbiblioteken. Norges motsvarighet till Libris. Från BIBSYS kan du fritt söka efter böcker och andra publikationer som finns vid universitetsbiblioteken i Norge, Nationalbiblioteket samt vid andra forskningsinstitutioner.

  Mer info

 • Bolagsfakta

  Information om svenska bolag och organisationer. Innehåller finansiell information såsom t.ex. årsredovisningar, delårsrapporter, pressreleaser.

  Mer info

 • British Library Public Catalogue

  Ett av världens största bibliotek. The British Library Public Catalogue (BLPC) är ett webgränssnitt till British Library´s huvudsakliga kataloger. Katalogerna är uppdelade efter material som endast är tillgängligt via läsesalar och material tillgängligt för fjärrlån. Du kan välja att söka i en katalog eller samtliga kataloger.

  Mer info

 • ByggDok

  Material med inriktning på bygg. Fritt tillgänglig. Uppdateras ej. I "BYGGDOK Kunskapsbank: Fastighet Bygg Miljö 1966-2006", finns en kvarts miljon sammanfattningar till både svenska, nordiska och ett urval internationella tidskriftsartiklar, böcker, forskningsrapporter inkl. examensarbeten, branschföreskrifter, lagar och regler etc.

  Mer info

 • Bygghandlingar 90

  Populär

  Tillgång till Bygghandlingar 90 sker via databasen e-nav. Bygghandlingar 90 utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar. Här finns själva handböckerna i pdf format (med länkad innehållsförteckning och sök) men också ritningsexempel, mallar och inställningsfiler till Autocad och färginställningar till Adobe.

  Mer info