Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Användningsvillkor

Du har rätt att använda bibliotekets databaser, e-tidskrifter och e-böcker för dina studier eller forskning.

Att använda e-resurserna för kommersiellt bruk eller för ett företags räkning är däremot inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att systematiskt ladda ner innehåll, inte heller att använda programvara eller script som automatiserar nedladdning.


Det är ok att:

  • Skriva ut och kopiera enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt
  • Ladda ner enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt
  • Skicka enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt till dig själv

Det är för det mest ok att:

  • Som lärare använda enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt i kurskompendier (tryckta eller elektroniska)
  • Du som forskare, i vetenskapligt syfte, delar med dig av enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt till kollegor vid andra institutioner, s.k. scholarly sharing

Det är inte ok att: 

  • Skriva ut eller ladda ner hela tidskriftsnummer eller böcker
  • Systematiskt ladda ner eller skriva ut stora mängder material
  • Lägga upp eller sprida upphovsrättskyddat material
  • Sälja eller vidaredistribuera material. Det är aldrig tillåtet att använda materialet i kommersiella syften.
Som studerande eller anställd vid Högskolan i Halmstad har du även möjlighet att nå våra e-resurser utanför campus.
Sidan uppdaterad 2018-09-28