Studierektorer (forskarutbildning)

För varje forskarutbildningsområde vid Högskolan i Halmstad ska det finnas en studierektor. Studierektorn ska, bland annat, svara för uppföljning av den enskilde doktorandens studiemiljö och studieresultat.

Forsknings- och utbildningsnämnden utser studierektor, efter samråd med berörd akademi. Nedan finns kontaktuppgifter till Högskolans studierektorer för forskarutbildning.

uppdaterad

2019-03-04

Kontakt

Dela