Undervisning och handledning

Biblioteket erbjuder undervisning och handledning i informationssökning och referenshantering.

Bibliotekets undervisning

Bibliotekets undervisning i kritisk informationssökning är ett stöd för att Högskolans studenter ska utveckla kompetens för att kunna söka, värdera och använda information.

Innehåll

Vi utformar undervisningen i samarbete med program- och kursansvariga samt lärare. Det är viktigt att undervisningen kopplas till uppgifter i kursen där informationskompetens behövs, till exempel uppsatsarbete.

Exempel på innehåll

  • att söka information
  • ämnesrelevanta databaser
  • att värdera information (vetenskapliga artiklar och andra genrer)
  • att skriva referenser

Kontakt

Om du som lärare vill att vi undervisar på din utbildning använder du formuläret på Insidan. Förfrågan ska göras minst 4 veckor innan önskat lektionstillfälle.

Söksupport för studenter

Behöver du hjälp med att söka information eller har du andra frågor som rör informationssökning?

Sökhandledning

Vänd dig till disken i biblioteket med dina frågor om informationssökning. Har du inte möjlighet att komma in till biblioteket når du oss på telefon, 035-167104.

Drop in (under terminstid)

På onsdagar mellan kl. 12.30 och 13.30 är det drop in med öppen handledning i biblioteket. Här kan du få hjälp med att söka vetenskaplig litteratur och hantera referenser.

Boka tid

Behöver du ytterligare hjälp kan du i vissa fall boka en tid för mer avancerat sökstöd (max 45 min.). Denna tjänst är en uppföljning/komplement till bibliotekets undervisning i informationssökning och är ingen ersättning för denna.

Sökhandledning erbjuds dig som är student vid Högskolan i Halmstad och skriver uppsats eller liknande.

Vill du boka en tid mejlar du biblioteket och uppger följande

  • ditt namn och din studentepostadress
  • kurs eller program
  • ditt uppsatsämne.

Drop in och bokning erbjuds bara under terminstid.

Distansstudent

Är du distansstudent kan du få handledning via telefon eller Zoom.

Student på annan högskola

Är du student på en annan högskola kontaktar du biblioteket där för individuell handledning.

Söksupport för forskare

Behöver du hjälp med att söka litteratur för en systematisk översikt eller liknande? Vi erbjuder handledning och i mån av tid genomför vi också sökuppdrag.

Formerna för sökstöd till forskning kan variera. Kontakta biblioteket för konsultation - vi utgår från ditt informationsbehov. 

uppdaterad

2019-03-08

Kontakt

Dela