Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-04-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Monica EklundResearch environment:
arrow FULL - Research on Education and Learning within the Department of Teacher education

Publications:
arrow Registered publications in DiVA


 • Article in journal
 • Rasmusson, Maria, Eklund, Monica (2013). "It's easier to read on the Internet - you just click on what you want to read..." : Abilities and skills needed for reading on the Internet. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 18 (3), pp. 401 - 419. View detailed record in DiVA link to external website
 • Fredriksson, Ulf, Taube, Karin, Eklund, Monica (2009). Reading and education for students of immigrant origin in some Swedish municipalities. US-China Education Review, 6 (11), pp. 17 - 33. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Eklund, Monica, Cuesta, Marta, Rydin, Ingegerd, Witt, Ann-Katrin . Using Facebook as a Co-learning Community in Higher Education. Learning, Media & Technology. (Submitted) View detailed record in DiVA link to external website
 • Chapter in book
 • Eklund, Monica, Högdin, Sara, Rydin, Ingegerd (2013). Educational Integration of Asylum-seeking and Refugee Children in Sweden. Migrants and Refugees : Equitable Education for Displaced Populations. Information Age Publishing, Charlotte, NC. P. 73 - 93. View detailed record in DiVA link to external website
 • Eklund, Monica, Sjöberg, Ulrika, Rydin, Ingegerd, Högdin, Sara (2011). Good practices in the field of educational integration of refugee and asylum-seeking children : Country report : Sweden. Integrating Refugee and Asylum-seeking Children in the Educational Systems of EU Member States. Center for the Study of Democracy, Sofia, Bulgaria. P. 182 - 214. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Eklund, Monica, Fredriksson, Ulf, Taube, Karin (2010). Reading among students of immigrant origin : A comparison of reading skills between students of immigrant origin and Swedish students in respect of gender, age and different types of instruction. The educational challenge of cultural diversity in the intercultural context. Waxmann Verlag, Münster. P. 57 - 74. View detailed record in DiVA link to external website
 • Eklund, Monica, Nyberg, Olle (2006). What are the Academic Foundations of Didactics in Civics?. International Reflections on Education and Business. Athens Institute for Education and Research (ATINER), Athen. P. 105 - 120. View detailed record in DiVA link to external website
 • Conference paper
 • Cuesta, Marta, Eklund, Monica, Rydin, Ingegerd, Witt, Ann-Katrin (2013). Innovative Pedagogical Methods in Higher Education. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Eklund, Monica, Fredriksson, Ulf, Taube, Karin (2010). Differences in reading between boys and girls. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Eklund, Monica, Nelson, Wade (2009). Looking at Democratic Intention and the Experienced Curriculum : Examples from Swedish and American Schools and Classrooms. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Eklund, Monica, Fredriksson, Ulf, Taube, Karin (2009). Reading, Reading habits, Reading Interest, Well-being in School and Perspectives on the Future among 8th grade students in a Swedish Municipality. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Eklund, Monica, Persson, Anders, Ranagården, Lisbeth (2008). Medreflektioner inom lärarutbildningens examensarbete. Kongresrapport til den 10. nordiske læreruddannelseskongres : Relationen mellem lærreruddannelsen og skoleudviklingen.. P. 29. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Eklund, Monica, Fredriksson, Ulf, Taube, Karin (2008). Reading and education for students of immigrant origin in a number of Swedish municipalities. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Eklund, Monica, Fredriksson, Ulf, Taube, Karin (2008). Reading among students of immigrant origin in a number of Swedish municipalities : Analysing differences in reading skills between students of immigrant origin and Swedish students and differences related to age, gender, participation in remedial education, participation in education in Swedish as a second language and participation in mother tongue education. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Eklund, Monica, Nelson, Wade (2006). Homework for School. The Democratic Assignment. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Eklund, Monica, Fredriksson, Ulf, Taube, Karin (2006). Reading Among Students in Sweden : Recent Research and Present Trends in an International Perspective. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Eklund, Monica, Fredriksson, Ulf, Taube, Karin (2006). Reading and students’ well-being. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Eklund, Monica, Taube, Karin, Fredriksson, Ulf (2005). Läsundersökningsprojekt i samarbete med kommuner. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Report
 • Rydin, Ingegerd, Eklund, Monica, Sjöberg, Ulrika, Högdin, Sara (2011). Evaluation of implementation of the "General recommendations for education of newly arrived pupils" issued by the Swedish Agency for Education. 27 p. (Integrationg Refugee and Asylum seeking Children in Education). View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Högdin, Sara, Rydin, Ingegerd, Eklund, Monica, Sjöberg, Ulrika (2011). Integrating refugee and asylum-seeking children in the educational systems : Country report : Denmark. Center for the Study of Democracy, Sofia, Bulgaria. 19 p. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Eklund, Monica, Sjöberg, Ulrika, Rydin, Ingegerd, Högdin, Sara (2011). Integrating refugee and asylum-seeking children in the educational systems : Country report : Norway. Center for the Study of Democracy, Sofia, Bulgaria. 24 p. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Eklund, Monica, Gustafsson, Kristina (2008). Värdegrundsarbetets förutsättningar : En utvärdering av Resurscentrum för mångfaldens skolas insatser i tre Malmöskolor. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 99 p. (Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen ; 2008:4). View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Eklund, Monica, Taube, Karin (2006). Läsförmågan hos elever i skolår 8. Härnösand våren 2006. Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap. View detailed record in DiVA link to external website
 • Eklund, Monica, Fredriksson, Ulf, Taube, Karin (2006). Läsning bland elever i skolår 8 höstterminen 2005, Härnösand. Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap. View detailed record in DiVA link to external website
 • Eklund, Monica, Fredriksson, Ulf, Taube, Karin (2006). Läsning bland elever i skolår 8 höstterminen 2004 i Kristianstad. Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap. View detailed record in DiVA link to external website
 • Eklund, Monica, Fredriksson, Ulf, Taube, Karin (2005). Läsförmågan hos elever i skolår 8. Härnösand våren 2005. Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap, Härnösand. View detailed record in DiVA link to external website
Image of Monica Eklund

Contact information
Department / Unit:
School of Education, Humanities and Social Sciences

Building / Room:
Building Q / 234

Phone:
+46 (0) 35 16 79 20

Mobile:
070-244 79 17

E-mail:

Updated 2014-04-28