Search

Exercise Training

7,5 credits

Vill du kunna utforma träningsprogram för olika målgrupper och utvärdera effekter av olika träningsupplägg? Det lär du dig på den här kursen.
Du får grundläggande kunskaper i träningslära, träningsperspektiv, träningsformer och test- och mätmetoder. Du övar på att ta fram och presentera enklare fysiologiska kravanalyser, och att utforma träningsupplägg där utövarna tränar olika fysiska delfunktioner. Du provar på att genomföra och utvärdera enstaka träningspass ur både hälso- och prestationsperspektiv. Du utvecklar din förmåga att resonera kring olika träningsupplägg och deras effekt för barn, vuxna, äldre, kvinnor, män, elit och motionärer.
Den här kursen vid Högskolan i Halmstad är på engelska.

Spring 2022 (Campus based, Halmstad, 50%)

Level:

Basic level

Application code:

X0121

Entry requirements:

Anatomi and Physiology 15 credits.

Selection rules:

Available for exchange students. Limited numbers of seats.

Start week:

week: 12

Instructional time:

Daytime

Language of instruction:

Teaching is in English.

Show education info
Spring 2023 (Campus based, Halmstad, 50%)

Level:

Basic level

Application code:

X0121

Entry requirements:

Anatomi and Physiology 15 credits.

Selection rules:

Available for exchange students. Limited numbers of seats.

Start week:

week: 12

Instructional time:

Daytime

Language of instruction:

Teaching is in English.

Show education info

PAGE EDITOR

Share