Search

Health Communication in a Global Perspective

7,5 credits

Kursen fokuserar på hälsofrågor utifrån kommunikationsbehov i olika grupper och kontexter, både lokalt och globalt. Hälsofrågor definieras som både preventiva och i sammanhang där speciella kommunikationsbehov uppstår i exempelvis extra-ordinära händelser. För en ökad förståelse för hur dessa frågor kan kommuniceras, innehåller kursen även aspekter kring innebörden och vikten av interkulturell kommunikation. I kursen ingår föreläsningar som exemplifierar specifika hälsofrågor utifrån ett globalt perspektiv. Mediernas roll i förmedlingen av hur hälsofrågor kommuniceras är en del av kursens innehåll. Kursen innehåller träningsmoment för att kunna professionellt kommunicera specifika hälsofrågor.

Spring 2022 (Campus based, Halmstad, 100%)

Level:

Basic level

Application code:

X2111

Entry requirements:

60 credits, including at least 30 credits in Media and Communications Studies.

Selection rules:

Available for exchange students. Limited numbers of seats.

Start week:

week: 18

Instructional time:

Daytime

Language of instruction:

Teaching is in English.

Show education info
Spring 2023 (Campus based, Halmstad, 100%)

Level:

Basic level

Application code:

X2112

Entry requirements:

60 credits, including at least 30 credits in Media and Communications Studies.

Selection rules:

Available for exchange students. Limited numbers of seats.

Start week:

week: 18

Instructional time:

Daytime

Language of instruction:

Teaching is in English.

Show education info

PAGE EDITOR

Share