Search

Sports Biomechanics

7,5 credits

I kursen Sportbiomekanik får du utveckla grundläggande kunskaper om biomekanik vid träning och fysisk aktivitet, det vill säga kroppens mekaniska påverkan av träning och olika rörelser. Kursen innehåller begrepp, definitioner och problemlösning i grundläggande mekanik, statik, kinematik och kinetik, samt mekanikens inverkan på mänsklig rörelse vid idrotts- och träningssammanhang.

Spring 2023 (Campus based, Halmstad, 50%)

Level:

Basic level

Application code:

X0122

Entry requirements:

Anatomy and Physiology 7.5 credits and Functional Anatomy 7.5 credits.

Selection rules:

Available for exchange students. Limited numbers of seats.

Start week:

week: 12

Instructional time:

Daytime

Language of instruction:

Teaching is in English.

Show education info
Spring 2024 (Campus based, Halmstad, 50%)

Level:

Basic level

Application code:

X0122

Entry requirements:

Anatomy and Physiology 7.5 credits and Functional Anatomy 7.5 credits.

Selection rules:

Available for exchange students. Limited numbers of seats.

Start week:

week: 12

Instructional time:

Daytime

Language of instruction:

Teaching is in English.

Show education info

PAGE EDITOR

Share