Search

Taxonomy and Phylogeny

7,5 credits

Denna fördjupningskurs ger en introduktion till modern taxonomisk forskning där evolutionära träd byggs upp med hjälp av morfologiska, ekologiska och molekylära data. Du lär dig molekylärbiologiska arbetssätt i teori och praktik och isolerar DNA från en grupp organismer genom hela processen fram till färdigt träd.

Kursen ges på engelska om internationella studenter finns antagna.

Spring 2022 (Campus based, Halmstad, 50%)

Level:

Basic level

Application code:

X0307

Entry requirements:

Biology 60 credits or the equivalent.

Selection rules:

Available for exchange students. Limited numbers of seats.

Start week:

week: 03

Instructional time:

Daytime

Language of instruction:

Teaching is in English.

Show education info

PAGE EDITOR

Share