Rektor

Porträttbild på man i inomhusmiljö

Rektor Stephen Hwang

Rektor är Högskolans myndighetschef och den som leder den dagliga verksamheten vid lärosätet. Stephen Hwang är Högskolan i Halmstads nuvarande rektor.

Stephen Hwang är professor i teoretisk fysik med examen från Chalmers tekniska högskola och har tidigare varit rektor vid Linnéuniversitetet. Han har en rad olika styrelse- och förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande i expertgruppen för kvalitetsfrågor vid Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och som ledamot i Utbildningsradions styrelse.

Rektor utses av regeringen efter förslag från styrelsen och anställs i högst sex år. Anställningen kan förnyas högst två gånger om vardera högst tre år. Rektor har en ställföreträdare som kallas för prorektor.

Stephen Hwang tillträdde sin befattning i mars 2017.

uppdaterad

2019-02-25

Kontakt

Dela