Tentor från HOV

Här hittar du som studerar på Akademin för hälsa och välfärd tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter.


Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2019-04-05

FE2001

Företagsekonomiska grunder

Eva Berggren

Hemtenta

SO5001

Sociologi (61–90)

Christopher Kindblad

2019-03-29

OM2006

Omvårdnad-vetenskaplig teori och metod I

Ulrica Åström och Åsa Idoffsson

Grupparbete

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II. Rätten till staden och civilsamhället

Christopher Kindblad

Hemtenta

AB3003

Arbetsvetenskap (31-69), Arbete, miljö och socialt ansvarstagande

Jonas Carlsson

2019-03-29

MK3003

Medie- och kommunikationsvetenskap (31–60)

Linus Andersson

2019-03-28

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I, svensk politik och offentlig förvaltning

Jette Trolle-Schultz Jensen

Hemtenta

AB5003

Arbetsvetenskap (61–90) – Metod & metodologi

Per Sederblad

Hemtenta

MK5010

Medie-och kommunikationsvetenskapliga teorier & metoder – Individuell skriftlig forskningsplan

Helene Sandberg

Hemtenta

MK5010

Medie-och kommunikationsvetenskapliga teorier & metoder – Teoretiska utgångspunkter & tidigare forskning

Ebba Sundin

2019-03-21

MC8021

Farmakologi med sjukdomslära, Förskrivningens regelverk

Margaretha Pejner

Hemtenta

AB1003

Arbetsvetenskap, (1-30), Vetenskapsteori och metod, kvalitativ metod

Jannike Andersson

Hemtenta

SA1005

Socialt arbete (1–30), Vetenskapsteori och metod, kvalitativ metod

Jannike Andersson

2019-03-29

MC8021

Farmakologiska principer

Margareta Pejner

Hemtenta

SO5001

Sociologi (61–90)

Henrik Stenberg

Hemtenta

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II, Public society

Kristoffer Kindblad

Hemtenta

LO1001

Organisation, ledarskap och personal

Jonas Carlsson, Marielle Wall, Anna Johansson

Hemtenta

OM2011

Individuellt papper - hälsopsykologiska modeller

Annika Jensen

Hemtenta

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I

Jette Trolle Schultz Jensen

2019-03-12

HL8019

Cross-cultural perspectives in research and evaluation work

Pernilla Ouis

2019-03-08

SA1005

Introduktion till socialt arbete

Mia Jormfeldt

2019-03-08

PS6005

Personlighetspsykologi

Emil Mattsson

2019-03-08

LO4005

Organisation, ledarskap och personalutveckling II, förändringsarbete

A Johansson, H Eriksson

2019-03-08,
omtenta

SO1004

Sociologi 1–30

Henrik Stenberg

2019-03-07

SA1005

Socialt arbete, Vetenskapsteori och metod

Jonas Carlsson

2019-03-07

SH3011

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II 30,0 hp, Politikens villkor, samhällsorg. Och demokratins utmaningar

Anders Urbas

2019-03-07, omtenta

SO1004

Sociologi 1–30

Henrik Stenberg

2019-03-06

SA1005

Välfärdssektorns organisering och utveckling

Jette Trolle-Schultz

2019-03-01

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad 7,5 hp, Individuell läkemedelsberäkning

M Rosenburg, A-C Karlsson

2019-03-01

OM6001

Omvårdnad vid komplexa situationer

Åsa Idoffsson

2019-02-28

OM2010

Fysiologi 1 – människokroppens organsystem

Tommy Berntsson

Hemtenta

SO5001

Sociologi 61-90, Dk 1

Åke Nilsén

2019-02-22

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen

Åsa Idoffsson, Hibaq Yussaf

2019-02-22

PS3007

Psykologi inriktning hälsa 31–60

Torbjörn Josefsson

2019-02-22

AB3003

Arbetsvetenskap 31–60, Arbetets marknad

Jonas Carlsson

2019-02-22

PS3008

Psykologi inriktning idrott och motion

Alina Franck

2019-02-22

SK1005

Statsvetenskap 1-30, Politisk teori

Anders Urbas

2019-02-22

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I

Jette Trolle Schultz Jensen

2019-02-21

IV2005

Humanbiologiskt perspektiv på idrott och motion

Charlotte Olsson

2019-02-15

AB5003

Arbetsvetenskap 61-90, Centrala arbetsvetenskapliga teorier

Per Sederblad

Hemtentamen

IV2004

Idrott, motion och hälsa i samhället

Åke Nilsén

Hemtentamen

AB1003

Arbetsvetenskap (1-30), Vetenskapsteori & metodologi, kvantitativ metod

Jonas Carlsson & Helena Eriksson

Hemtentamen

SA1005

Socialt arbete, (1-30), Vetenskapsteori & metodologi, kvantitativ metod

Jonas Carlsson & Helena Eriksson

Hemtentamen

LO4005

Organisation, ledarskap och personalutveckling II

Per Sederblad

Hemtentamen

SA1005

Socialt arbete 1-30 vetenskaplig metod, kval

Jannice Andersson

Hemtentamen

AB1003

Arbetsvetenskap 1-30, Vetenskaplig metod Kval.

Jannice Andersson

Hemtentamen

HL8017

Arbetets innovationer i välfärdssamhället

Per Sederblad

Hemtentamen

SA5005

Social hållbarhet i en föränderlig värld III, projektarbete

Boel Larsson

Hemtentamen

SO1004

Sociologi (1-30)

Åke Nilsén

Hemtentamen

SO1004

Sociologi (1-30) Kvalitativ metod

Christopher Kindblad

Hemtentamen

SH3011

Samhälleliga utamingar på föränderliga arenor II, Samhällsanalys, makt och berättandets villkor

Martin Danielsson

Hemtentamen

SO3003

Sociologi (31-60) Metod

Christopher Kindblad

Hemtentamen

OM6012

Omvårdnad med inriktning mot organisation och ledarskap

Jonas Carlsson

Hemtentamen

SO3003

Sociologi 31-60

Henrik Stenberg

Hemtentamen

PS5007

Psykologi, inriktning idrott- och motion, Statistiska analyser

Torbjörn Josefsson

Grupptentamen

SA1005

Vetenskapsteori & metod, undersökningsdesign

Janicke Andersson

Grupparbete

AB1003

Arbetsvetenskap 1-30, Vetenskapsteori och metodologi

Jonas C & Jannice A

2019-01-31

IV2006

Resurser och barriärer

Lukas Linnér & Alina Franck

2019-01-25

SA1005

Socialt arbete, (1-30), Vetenskapsteori och metod

Jonas Carlsson

2019-01-25

AB1003

Arbetsvetenskap, (1-30), Vetenskapsteori och metodologi

Jonas Carlsson

2019-01-24

OM2010

Anatomi -människokroppens uppbyggnad

Tommy Berntsson

2019-01-18

OM2005

Individuell skriftlig läkemedelsberäkning

Marcus Rosenburg

2019-01-18

OM6012

Omvårdnad med inriktning organisation och ledarskap

Margareta Norell

2019-01-18

OM4013

Specifik omvårdnad-individuell examination

Hanna Jönsson

2019-01-18

SA1005

Socialt arbete

Sara Helmersson

2019-01-17

OM6001

Omvårdnad vid komplexa situationer

Åsa Idoffson

2019-01-14

OM2007

Farmakologi

Stefanie Obermüller

2019-01-11

OM2010

Fysiologi 1 - människokroppens organsystem

Tommy Berntsson


uppdaterad

2019-04-24

Kontakt

Dela

Har du Frågor?

Kontakta Servicecenter: servicecenter@hh.se