Tentor att hämta ut

Du kan hämta ut dina salstentor och andra examinationsuppgifter i Servicecenter tidigast två arbetsdagar efter att din lärare har registrerat ditt betyg i Studentladok. Välj din akademi för att se om din tenta finns i Servicecenter.

Tentor från ETN

Här hittar du som studerar på Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter.

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2019-04-03

TB4001

Funktionell anatomi

Emma Haglund

Hemtenta

FÖ4003

Ledning av människor

Anders Billström

2019-03-25

MT4020

Mekanik och hållfasthetslära

Zlate Dimkovski

2019-03-25

MT4026

Mekanik

Hans Löfgren

2019-03-22

JU4005

Hyresrätt och execution av fast egendom

Per-Ola Ulvenblad

2019-03-22

FÖ2042

Organisation och ledarskap

Henrietta Nilsson

2019-03-21

GO4002

Geoteknik med grundläggning

Åke Spångberg

2019-03-21

FÖ4008

Varumärken

Ulf Aagerup

2019-03-21

BI6023

Viltbiologi

Anders Jarnemo

2019-03-21

NA2024

Internationell ekonomi

Lars Andersson

Grupptenta

NA4021

Kvantitativa metoder

Niclas Frifelt

Grupptenta

FÖ4036

Redovisning och finansiell planering, inl. uppg redovisning

Titti Eliasson

2019-03-21

BI6023

Viltbiologi

Anders Jarnemo

2019-03-21

NA4021

Kvantitativa metoder

Niclas Frifelt

2019-03-21

BM2016

Epidemologi och biostatistik

Emma Haglund

2019-03-21

EN6010

Energisystemets styrmedel

Helge Averfalk

2019-03-20

BI2007

Zoologisk fysiologi

Lars-Erik Widahl

2019-03-20

EN4013

Installationsteknik

Heidi Norrström

2019-03-20

KE4008

Livsmedelskemi

Roger Lindegren

2019-03-19

BI6013

Taxonomi

Göran Sahlén

2019-03-19

BY4039

Byggkonstruktion I

Johan Lind

2019-03-19

BM4017

Molekylärbiologi och immunologi

Åsa Andersson

2019-03-19

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2019-03-19

FÖ4036

Finansiell planering

Kerstin Berg

2019-03-18

HA2001

Beskattningsrätt I

Kjell Johansson

2019-03-18

JU4007

Fastighetsmäklarlagen och förmedlingsprocessen i praktisk tillämpning

Magnus Lindberg

2019-03-18

BY3001

Fastighetsmäklarlagen och förmedlingsprocessen i praktisk tillämpning

Magnus Lindberg

2019-03-01

FE2001

Företagsekonomiska grunder

Eva Berggren

Grupptentamen

FÖ2001

Affärsredovisning, projekt

Titti Eliasson

Hemtentamen

FÖ4003

Ledning av människor, hemtentamen 3

Anders Billström

2019-02-28

MT6009

Produktion och produktionsorganisation

Christer Norr, Pär-Johan Lööf

2019-02-14

FÖ2045

Verksamhetsplanering med miljö och kvalitetsledning

Kerstin Berg

2019-02-14

FÖ4036

Redovisning o finansiell planering, Redovisning

Titti Eliasson

2019-01-26

MT6009

Produktion och produktionsorganisation

Christer Norr

2019-01-16

BY4021

Husbyggnad II

Åke Spångberg

2019-02-21

ER8013

Exergi

Mei Gong

2019-01-15

IN8010

Management av teknologi

Christer Norr

2019-02-14

FÖ2045

Verksamhetsplanering med miljö och kvalitetsledning

Kerstin Berg

2019-02-28

MT6009

Produktion och produktionsorganisation

Christer Norr, Pär-Johan Lööf

2019-01-09

JU4006

Hyresrätt och teknisk fastighetsförvaltning

Magnus Lindberg

Hemtentamen

FÖ4003

Ledning av människor

Anders Billström

Grupparbete

FÖ2001

Affärsredovisning projekt

Titti Eliasson

2019-01-19

TE2009

Produktveckling och design - introduktion

Leif Nordin

2019-01-18

JU4001

Familjerätt och inskrivningsrätt

Magnus LIndberg

2019-01-18

JU2005

Fastighetsrätt, hyresrätt

Magnus LIndberg

2019-01-18

IE2007

Hållbar projektledning

Jeanette Gullbrand

2019-01-18

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson

2019-01-18

MX6009

Miljöskyddsteknik - vatten och mark

Stefan Weisner

2019-01-18

EN2032

Energiförsörjning

Heidi Norrström

2019-01-18

MT6006

Maskinelement

Hans Löfgren &
Zlate Dimkovski

2019-01-17

NA2026

Nationalekonomi, mikro

Lars Andersson

2019-01-17

JU6001

Associationsrätt

Per-Ola Ulvenblad

2019-01-17

JU2003

Associationsrätt

Per-Ola Ulvenblad

2019-01-17

FÖ6004

Externredovisning

Kjell Johansson

2019-01-17

NA2018

Makroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2019-01-17

BI2014

Cellbiologi

Clas Dahlin

2019-01-16

BY4021

Husbyggnad II

Åke Spångberg

2019-01-16

BY4046

Installationsteknik, vatten och avfallsteknik

Åke Spångberg

2019-01-16

JU1001

Socialrätt Spec förvaltningsrätt m socialrättslig inr - skrift salstent

Magdalena Lindberg

2019-01-16

BM4019

Träningsfysiologi

Stephen Garland & Sofia Ryan Agustsson

2019-01-16

MX4012

Livsmedelssäkerhet

Kristian Eno

2019-01-15

HA2002

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning

Joakim Hugosson

2019-01-15

BI4031

Naturvärdesbedömning

Marie Magnheden

2019-01-15

FÖ2001

Affärsredovisning

Titti Eliasson

2019-01-15

FÖ8012

Företagsanalys och kreditbedömning

Lars-Göran Persson & Per-Ola Ulvenblad

2019-01-15

MX4009

Projektledning för miljövetare

Marielle Wall

2019-01-15

ER8013

Exergi

Mei Gong

2019-01-15

FÖ2001

Affärsredovisning

Eva Berggren

2019-01-14

BY4035

Byggprojektledning

Åke Spångberg

2019-01-14

JU2025

Handels- och marknadsrätt

Jannice Käll

2019-01-14

FÖ2066

Organisation och ledarskap

Pia Ulvenblad

2019-01-14

FÖ2042

Organisation och ledarskap

Pia Ulvenblad

2019-01-14

FÖ6006

Företagsekonomi inriktning redovisning/finansiell styrning

Elias Bengtsson

2019-01-14

BM4018

Biomedicinska lab.metoder

Charlotte Olsson

2019-01-14

MT8004

Produkt - och produktionsframtagning

Sabina Rebeggiani

2019-01-14

FÖ6006

Corporate Finance

Elias Bengtsson

2019-01-14

MX2020

Tillämpad miljörätt

Kristian Eno

2019-01-14

MT4025

Strömningsmekanik

Zlate Dimkovski

2019-01-14

KE0010

Kemi

Roger Lindegren

2019-01-11

BY4024

Byggmekanik II

Göran Nilsson

2019-01-11

BY2010

Husbyggnad 1

Åke Spångberg

2019-01-11

JU2005

Fastighetsrätt

Magnus Lindberg

2019-01-11

FÖ6004

Externredovisning

Titti Eliasson

2019-01-11

FÖ6007

Externredovisning

Titti Eliasson

2019-01-11

NA2026

Nationalekonomi - Makro

Niclas Frifelt

2019-01-11

FÖ6031

Företagsekonomi inr. fastifhetsekonomi-verksamhetsstyrning, kalkylering/värdering

Hans Mörner

2019-01-10

BY6013

Byggkonstruktion III

Göran Nilsson

2019-01-10

DT2014

Datorteknik

Tommy Salomonsson

2019-01-10

BY4046

Installationsteknik vatten och avfallsteknik

Åke Spångberg

2019-01-10

JU2024

Juridisk översiktskurs

Anders K, Magdalena L

2019-01-10

BY2013

Husbyggnadsteknik och hållbar byggplanering

Margaretha Borgström

2019-01-10

BY4048

Betongteknik

Johan Lind

2019-01-10

JU1001

Juridisk översiktskurs med offentligrättslig inrikting. Socialrätt

Magdalena Lindberg

2019-01-10

EN2032

Energiförsörjning

Heidi Norrström & Helge Averfalk

2019-01-09

JU4006

Hyresrätt och teknisk fastighetsförvaltning

Magnus Lindberg

2019-01-09

BY4047

Byggprojektledning med geodetisk mätteknik

Åke Spångberg

2019-01-09

FÖ2065

Marknadsföring

Faisal Iddris

2019-01-09

FÖ2012

Konsumentbeteende

Susanne Durst

2019-01-09

FÖ2014

Marknadsföring I

Susanne Durst

2019-01-09

FÖ2014

Marknadsföring I

Faisal Iddris

2019-01-09

NA2019

Mikroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2019-01-09

FY4003

Tillämpad fysik

Fredric Ottermo

2019-01-08

ET2010

Elektroteknik

Tommy Salomonsson

2019-01-08

FÖ8032

Internationella Marknadsföringsstrategier

Susanne Durst

2019-01-08

FÖ8046

Internationella Marknadsföringsstrategier

Susanne Durst

2019-01-08

FÖ4002

Finansiering

Elias Bengtsson

2019-01-08

NA4017

Industriell organisation

Niclas Frifeldt

2019-01-08

FÖ8013

Redovisning, revision och finansiering

Eva Berggren

2019-01-08

NA2035

Finansiell ekonomi

Bengt Kjellgren

2019-01-08

NA2023

Finansiell ekonomi

Bengt Kjellgren

2019-01-08

NA4027

Arbete i förvaltning

Kristian Eno

2019-01-07

BY4040

Byggkonstruktion II

Göran Nilsson

2019-01-07

BY2014

Byggfysik med materiallära

Margaretha Borgström

2019-01-07

MX2013

Miljösystemanalys

Hanna Norrman Andersson

2019-01-07

JU2017

Allmän beskattningsrätt

Magdalena Lindberg

2019-01-07

MT4027

Hållfasthetslära

Zlate Dimkovski

2019-01-07

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

Tentor från HOV

Här hittar du som studerar på Akademin för hälsa och välfärd tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter.


Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2019-04-05

FE2001

Företagsekonomiska grunder

Eva Berggren

Hemtenta

SO5001

Sociologi (61–90)

Christopher Kindblad

2019-03-29

OM2006

Omvårdnad-vetenskaplig teori och metod I

Ulrica Åström och Åsa Idoffsson

Grupparbete

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II. Rätten till staden och civilsamhället

Christopher Kindblad

Hemtenta

AB3003

Arbetsvetenskap (31-69), Arbete, miljö och socialt ansvarstagande

Jonas Carlsson

2019-03-29

MK3003

Medie- och kommunikationsvetenskap (31–60)

Linus Andersson

2019-03-28

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I, svensk politik och offentlig förvaltning

Jette Trolle-Schultz Jensen

Hemtenta

AB5003

Arbetsvetenskap (61–90) – Metod & metodologi

Per Sederblad

Hemtenta

MK5010

Medie-och kommunikationsvetenskapliga teorier & metoder – Individuell skriftlig forskningsplan

Helene Sandberg

Hemtenta

MK5010

Medie-och kommunikationsvetenskapliga teorier & metoder – Teoretiska utgångspunkter & tidigare forskning

Ebba Sundin

2019-03-21

MC8021

Farmakologi med sjukdomslära, Förskrivningens regelverk

Margaretha Pejner

Hemtenta

AB1003

Arbetsvetenskap, (1-30), Vetenskapsteori och metod, kvalitativ metod

Jannike Andersson

Hemtenta

SA1005

Socialt arbete (1–30), Vetenskapsteori och metod, kvalitativ metod

Jannike Andersson

2019-03-29

MC8021

Farmakologiska principer

Margareta Pejner

Hemtenta

SO5001

Sociologi (61–90)

Henrik Stenberg

Hemtenta

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II, Public society

Kristoffer Kindblad

Hemtenta

LO1001

Organisation, ledarskap och personal

Jonas Carlsson, Marielle Wall, Anna Johansson

Hemtenta

OM2011

Individuellt papper - hälsopsykologiska modeller

Annika Jensen

Hemtenta

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I

Jette Trolle Schultz Jensen

2019-03-12

HL8019

Cross-cultural perspectives in research and evaluation work

Pernilla Ouis

2019-03-08

SA1005

Introduktion till socialt arbete

Mia Jormfeldt

2019-03-08

PS6005

Personlighetspsykologi

Emil Mattsson

2019-03-08

LO4005

Organisation, ledarskap och personalutveckling II, förändringsarbete

A Johansson, H Eriksson

2019-03-08,
omtenta

SO1004

Sociologi 1–30

Henrik Stenberg

2019-03-07

SA1005

Socialt arbete, Vetenskapsteori och metod

Jonas Carlsson

2019-03-07

SH3011

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II 30,0 hp, Politikens villkor, samhällsorg. Och demokratins utmaningar

Anders Urbas

2019-03-07, omtenta

SO1004

Sociologi 1–30

Henrik Stenberg

2019-03-06

SA1005

Välfärdssektorns organisering och utveckling

Jette Trolle-Schultz

2019-03-01

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad 7,5 hp, Individuell läkemedelsberäkning

M Rosenburg, A-C Karlsson

2019-03-01

OM6001

Omvårdnad vid komplexa situationer

Åsa Idoffsson

2019-02-28

OM2010

Fysiologi 1 – människokroppens organsystem

Tommy Berntsson

Hemtenta

SO5001

Sociologi 61-90, Dk 1

Åke Nilsén

2019-02-22

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen

Åsa Idoffsson, Hibaq Yussaf

2019-02-22

PS3007

Psykologi inriktning hälsa 31–60

Torbjörn Josefsson

2019-02-22

AB3003

Arbetsvetenskap 31–60, Arbetets marknad

Jonas Carlsson

2019-02-22

PS3008

Psykologi inriktning idrott och motion

Alina Franck

2019-02-22

SK1005

Statsvetenskap 1-30, Politisk teori

Anders Urbas

2019-02-22

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I

Jette Trolle Schultz Jensen

2019-02-21

IV2005

Humanbiologiskt perspektiv på idrott och motion

Charlotte Olsson

2019-02-15

AB5003

Arbetsvetenskap 61-90, Centrala arbetsvetenskapliga teorier

Per Sederblad

Hemtentamen

IV2004

Idrott, motion och hälsa i samhället

Åke Nilsén

Hemtentamen

AB1003

Arbetsvetenskap (1-30), Vetenskapsteori & metodologi, kvantitativ metod

Jonas Carlsson & Helena Eriksson

Hemtentamen

SA1005

Socialt arbete, (1-30), Vetenskapsteori & metodologi, kvantitativ metod

Jonas Carlsson & Helena Eriksson

Hemtentamen

LO4005

Organisation, ledarskap och personalutveckling II

Per Sederblad

Hemtentamen

SA1005

Socialt arbete 1-30 vetenskaplig metod, kval

Jannice Andersson

Hemtentamen

AB1003

Arbetsvetenskap 1-30, Vetenskaplig metod Kval.

Jannice Andersson

Hemtentamen

HL8017

Arbetets innovationer i välfärdssamhället

Per Sederblad

Hemtentamen

SA5005

Social hållbarhet i en föränderlig värld III, projektarbete

Boel Larsson

Hemtentamen

SO1004

Sociologi (1-30)

Åke Nilsén

Hemtentamen

SO1004

Sociologi (1-30) Kvalitativ metod

Christopher Kindblad

Hemtentamen

SH3011

Samhälleliga utamingar på föränderliga arenor II, Samhällsanalys, makt och berättandets villkor

Martin Danielsson

Hemtentamen

SO3003

Sociologi (31-60) Metod

Christopher Kindblad

Hemtentamen

OM6012

Omvårdnad med inriktning mot organisation och ledarskap

Jonas Carlsson

Hemtentamen

SO3003

Sociologi 31-60

Henrik Stenberg

Hemtentamen

PS5007

Psykologi, inriktning idrott- och motion, Statistiska analyser

Torbjörn Josefsson

Grupptentamen

SA1005

Vetenskapsteori & metod, undersökningsdesign

Janicke Andersson

Grupparbete

AB1003

Arbetsvetenskap 1-30, Vetenskapsteori och metodologi

Jonas C & Jannice A

2019-01-31

IV2006

Resurser och barriärer

Lukas Linnér & Alina Franck

2019-01-25

SA1005

Socialt arbete, (1-30), Vetenskapsteori och metod

Jonas Carlsson

2019-01-25

AB1003

Arbetsvetenskap, (1-30), Vetenskapsteori och metodologi

Jonas Carlsson

2019-01-24

OM2010

Anatomi -människokroppens uppbyggnad

Tommy Berntsson

2019-01-18

OM2005

Individuell skriftlig läkemedelsberäkning

Marcus Rosenburg

2019-01-18

OM6012

Omvårdnad med inriktning organisation och ledarskap

Margareta Norell

2019-01-18

OM4013

Specifik omvårdnad-individuell examination

Hanna Jönsson

2019-01-18

SA1005

Socialt arbete

Sara Helmersson

2019-01-17

OM6001

Omvårdnad vid komplexa situationer

Åsa Idoffson

2019-01-14

OM2007

Farmakologi

Stefanie Obermüller

2019-01-11

OM2010

Fysiologi 1 - människokroppens organsystem

Tommy Berntsson


Tentor från ITE

Här hittar du som studerar på Akademin för informationsteknologi tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter.

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2019-03-22

IK2021

Affärssystem – en helhetsbild

Christer Rehnström

2019-03-22

DT4005

Avancerad routing

Malin Bornhagen

2019-03-21

IK8012

Designforskningsmetoder

Maria Åkesson

2019-03-20

TE4002

Reglerteknik

Thomas Munther

2019-03-20

MA2027

Linjär algebra

Per-Sverre Svendsen

2019-03-20

EL8007

Trådlösa inbyggda system

Johan Malm

2019-03-20

FY0014

Fysik 2, dugga

Struan Gray

2019-03-19

DI2007

Juridik med IT-rätt

Jannice Käll

2019-03-19

TB4003

Biokemi

Per-Sverre Svendsen

2019-03-19

EN4011

Elkraftssystem

Thomas Munther

2019-03-19

DI4014

Krypteringsmetoder och säkring av datasystem

Eric Järpe

2019-03-18

IK4044

Projektmetodik

Torben Svane

2019-03-18

DT2013

Digitalteknik

Tommy Salomonsson

2019-03-18

DT8020

Intelligenta fordon

Björn Åstrand

2019-03-18

DI4005

Nätverkssäkerhet

Olga Torstensson

2019-03-18

DT4020

Datasäkerhet för inbyggda system

Wojciech Mostowski

2019-03-13

ET4009

Elkraftssystem II

Thomas Munther

2019-03-01

IK4029

Kognition och användbarhet

Eva Zimmerman

2019-01-18

MA0026

Matematik 3c

Mats Gunnarsson

Dugga

MA0026

Matematik 3c

Mats Gunnarsson

Hemtentamen

DI2005

Kriminologi och IT-relaterad brottslighet

Boel Larsson

Gruppuppgift

DI2005

Kriminologi och IT-relaterad brottslighet

Boel Larsson

Grupparbete

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2019-01-18

MA4025

Matematisk statistik

Mats Gunnarsson

2019-01-18

MA2043

Tillämpad statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2019-01-17

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2019-01-17

DI8001

Avancerade datornätverk och säkerhet

Alexey V & Olga T

2019-01-17

DI4013

Linuxadministration

Mohammed Rafik Boquela

2019-01-17

MA8017

Teknisk matematik

Per-Sverre Svendsen

2019-01-17

DI4012

Internet of things och nätverksapplicationer

Alexey Vinel

2019-01-17

EN4010

Elektriska drivsystem

Thomas Munther

2019-01-17

ET4008

Elektriska drivsystem

Thomas Munther

2019-01-17

EL4003

Elektronik

Thomas Munther

2019-01-16

MA8020

Tekniska beräkningar

Mikael Hindgren & Bertil Nilsson

2019-01-16

DT6011

Databaser

Jesper Hakeröd

2019-01-16

FY0015

Fysik

Struan Gray

2019-01-16

FY0015

Fysik I, (skriftlig tentamen 2 2 )

Struan Gray

2019-01-16

MA2004

Tillämpad matematik II

Bertil Nilsson

2019-01-15

IK4042

Systemintegration

Jesper Hakeröd

2019-01-15

IK8010

Tjänster i det digitala samhället

Michel Thomsen

2019-01-15

DT8012

Artificiell intelligens

Omar Dikmen

2019-01-15

IK4036

Objektorienterad programmering och datastrukturer

Jesper Hakeröd

2019-01-15

EL8004

Högfrekvenselektronik för inbyggda system

Johan Malm

2019-01-15

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2019-01-15

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2019-01-15

MA4005

Flervariabelanalys

Per-Sverre Svendsen

2019-01-15

DT4018

Programmering av distribuerande system

Wojciech Mostowski

2019-01-14

KE0010

Kemi

Roger Lindegren

2019-01-14

BI2041

Ergonomi för ingenjörer

Loisa Cedergren

2019-01-11

DT4015

Datakommunikation

Alexey Vinel

2019-01-11

IK2056

Informationssystem och verksamheter

Christer Rehnström

2019-01-11

IK4040

Verksamhetsutveckling och affärssystem

Christer Rehnström

2019-01-11

EL8002

Tillämpad elektromagnetism för elektronik och fotonik

Struan Gray

2019-01-11

EL4004

Ellära

Thomas Munther

2019-01-11

DI2004

Projektledning i IT-forensik

Torben Svane

2019-01-11

ET4004

Ellära och elektronik

Björn Åstrand

2019-01-11

MA2043

TIllämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2019-01-10

MA2047

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2019-01-10

DA8003

Cyberfysiska system

Johan Thunberg

2019-01-10

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

2019-01-09

DT4019

Lean produktutveckling

Leif Nordin

2019-01-09

EL8003

Halvledarkomponenter

Håkan Pettersson

2019-01-09

DI2003

Administration av datorsystem

Jesper Hakeröd

2019-01-09

DI4011

Konvergerade optimerade nätverk

Malin Bornhager

2019-01-09

DA4002

Algotritmer, datastrukturer och problemlösning

Stefan Axelsson

2019-01-09

DT4009

Datorteknik

Thomas Nordström

2019-01-08

IK4041

Business Intelligence

Jesper Hakeröd

2019-01-08

DI2008

Datornätverk

Malin Bornhager

2019-01-07

DB4002

Algoritmer och datastrukturer

Nicolina Månsson

2019-01-07

MT4019

Materiallära och maskinelement

Hans Löfgren

2019-01-07

FY0015

Fysik I, (skriftlig tentamen 1 2 )

Struan Gray

2019-01-07

IK2052

Digital design & innovation

Susanne Lindberg

2019-01-07

FY4005

Teknisk fysik

Per-Sverre Svendsen

Tentor från LHS

Här hittar du som studerar på Akademin för lärande, humaniora och samhälle tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter.

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

Hemtenta

UV2017

Barndomens villkor

Yvonne P. Hildingsson

2019-03-28

SK1005

Statsvetenskap (1–30), svensk politik och offentlig förvaltning

Anders Urbas och Jette Trolle-Schultz Jensen

2019-03-15

UV4015

Didaktik och bedömning

Anette Johnsson

Hemtenta

SK5002

Statsvetenskap 61–90, Uppsatsplan

Mikael Sandberg

2019-03-08

MA3006

Geometri

Caroline Nagy

2019-03-07

SH1004

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor I, Idéer om samhället, vetenskapliga grunder och medieanalys

Ulf Petäjä

2019-02-22

SV1010

Svenska språkets strukturer del II

Rickard Melkersson

2019-02-22

SV1010

Svenska, språk och litteratur för ämneslärare GY, Svenska språkets struktur

Rickard Melkersson

2019-02-22

SV2014

Svenska, språk och litteratur för ämneslärare GY, Svenska språkets struktur

Rickard Melkersson

2019-02-22

SV3001

Svenska språket genom tid och rum

Rickard Melkersson

2019-02-22

NA1005

NO och teknik för grundlärare åk 4–6

Pernilla Granklint Enochson

2019-02-14

MA6013

Matematiklärande

Carina Stenberg

Hemtentamen

SK3005

Statsvetenskap 31-60, Politisk filosofi

Ulf Petäjä

2019-02-08

SV2014

Svenska II: perspektiv på språk och språkanvändning 22,5, Svenska språkets struktur

Rickard Melkersson

2019-01-25

SH3014

Människan och religion

Åsa Bengtsson

2019-01-24

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II,
Litteratur i äldre tid

Jonas Asklund


uppdaterad

2019-03-21

Kontakt

Dela

Har du Frågor?

Kontakta Servicecenter: servicecenter@hh.se