Sök

Att söka forskningsmedel

2 hp

Under kursen kommer studenten att utveckla sin förmåga att söka forskningsfinansiering. Utifrån egna erfarenheter kommer studenten att träna att identifiera framtida forskningsbehov, relaterade till egna forskningsområden, och att utveckla idéer för forskningsprojekt, och ansökningar om forskningsfinansiering med stor chans till framgång. Kursen ska förbereda studenten för framtida uppgifter både inom och utanför akademin.


Kursen läses under perioden vecka 44–05.

Mer information

Vill du veta mer kan du skicka ett e-brev till lars_ola.nilsson@hh.se

HT 2021 (Campus, Halmstad, 10%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R0201

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarutbildningsnivå samt Introduktionskurs för doktorander 7,5 hp vid Högskolan i Halmstad eller motsvarande.

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 44

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela