Sök

Företagsstyrning i offentliga och privata organisationer

7,5 hp

Kursens mål är att ge doktoranden fördjupade kunskaper om företagsstyrning som forskningsfält inom företagsekonomi och närliggande ämnesområden. Kursen ger förtrogenhet med teorier, forskningsmetoder och grundläggande forskningsresultat inom området. Kursen ger också forskningsbaserade insikter om hur olika aktörer, strukturer och processer kopplade till företagsstyrning sätter ramar och riktning för prestationer och utveckling av offentlig och privat verksamhet.

Kursen behandlar följande tematiska områden:

 • Modeller och system för företagsstyrning och hur begrepp, teorier och ramar inom fältet har utvecklats över tiden, från klassiska verk till samtida forskning
 • Aktörer, strukturer och processer för bolagsstyrning, t.ex. ägande, styrelse, VD och ledningsgrupp, revision och koder för god bolagsstyrning
 • Interaktion och samarbete mellan aktörer, strukturer och processer kopplade till företagsstyrning i olika empiriska sammanhang, såsom börsnoterade företag, familjeföretag, entreprenörsföretag och offentliga organisationer
 • Samtid och framtid inom forskning om företagsstyrning

  Doktorandkursen anordnas av Högskolan i Halmstad i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Doktorander från andra lärosäten är varmt välkomna. All undervisning sker på engelska.

  Kursen består av fyra undervisningsmoduler, som löper över en period av tre månader och med hemuppgifter mellan tillfällena. Undervisningen sker i form av interaktiva föreläsningar och seminarier som kräver aktivt deltagande.

  Undervisningsmodulerna planeras hösten 2021 enligt följande:
 • 14–15 oktober, Högskolan i Halmstad
 • 27–29 oktober, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
 • 17-19 november, Högskolan i Halmstad
 • 16–17 december, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

  Undervisningen är planerad att vara på campus. Vi övervakar aktivt det globala COVID-19 utbrottet och dess potentiella konsekvenser, och vid behov kommer nödvändiga åtgärder att vidtas för att ha doktorandkursen i ett virtuellt format.
  Sista ansökningsdag: 12 september

  Om du har frågor, vänligen kontakta kursansvarig: jonas.gabrielsson@hh.se

HT 2021 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R0105

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarutbildningsnivå.

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 41

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela