Hälsoinnovation - entreprenörskap och nyttiggörande

7,5 hp

Vårt samhälle står inför stora utmaningar inom hälsa och välfärd. Kursen ”Hälsoinnovation – entreprenörskap och nyttiggörande” (7,5 hp) riktar sig till dig som är doktorand och vill veta hur forskning inom hälsoinnovation kan omsättas i praktiken.

Kursen organiseras i form av fyra heldagsseminarier (kl. 9–16) med uppgifter mellan träffarna och ett avslutande projektarbete. De fyra träffarna sker den 4, 11, 18 och 25 september.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R0102

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Sidansvarig

Dela