Sök

Introduktion till innovationsvetenskap

7,5 hp

Denna kurs ger doktoranden kunskap om vetenskaplig litteratur och forskning om innovationer. Kursen ger inblick i hur studiet av innovationer har utvecklats som forskningsfält och hur olika discipliner gemensamt bidrar till den vetenskapliga förståelsen för innovationsarbete. Kursen ger också en översikt över teorier och forskningsmetoder som behandlar innovation på olika analytiska nivåer, till exempel team, företag, nätverk, industrier, regioner och länder.
Både klassiska verk och samtida teorier och modeller undersöks och granskas under kursens gång. Betoning kommer att läggas på att förstå olika traditioner och tillvägagångssätt för att greppa komplexiteten i hur innovationer framträder och sprids i samhället.
Doktorandkursen anordnas av Högskolan i Halmstad som en del av forskarutbildningen i innovationsvetenskap med inriktning mot företagsekonomi och industriell ekonomi. Flera ämnen bidrar till innovationsvetenskap som forskningsområde, och vi välkomnar studenter från andra forskarutbildningar och ämnesmässiga bakgrunder till kursen.
Kursen består av fyra undervisningsmoduler, som löper över en period av tre månader och med hemuppgifter mellan tillfällena. Undervisningen sker i form av interaktiva föreläsningar och seminarier där aktivt deltagande krävs.

Undervisningsmodulerna planeras 2021 enligt följande:

Modul 1
Innovation som ett vetenskapligt studieområde, 15-17 september

Modul 2
Klassiska verk om innovationer del I, 6-7 oktober

Modul 3
Klassiska verk om innovationer del II, 20-21 oktober

Modul 4
Samtida perspektiv och ”hot topics” inom innovationsstudier, 10-12 nov

Sista ansökningsdag: 15 Augusti 2021

Om du har frågor, vänligen kontakta kursansvarig: jonas.gabrielsson@hh.se

Undervisningen är planerad att genomföras på campus. Vi övervakar aktivt det globala COVID-19 utbrottet och dess potentiella konsekvenser och vid behov kommer nödvändiga åtgärder att vidtas för att genomföra doktorandkursen i ett virtuellt format.

HT 2021 (Campus, Halmstad, 33%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R0104

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarutbildningsnivå.

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 37

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela