Sök

Konstruktion av inbyggda och intelligenta system

15 hp

Kursen ska öva studenten i att integrera teoretisk och praktisk kompetens relevant för forskning, utveckling och praktisk konstruktion av inbyggda och intelligenta system med fokus på tekniker för och tillämpningar av sensornät.

Efter avklarad kurs skall studenten kunna:

  • använda sina egna specialiseringsrelevanta kunskaper (t ex i parallellprogrammering, bildanalys, inbyggda system eller kommunikationsteknik) för att tillsammans med och i samarbete med andra med angränsande inriktningsspecifika kunskaper i ett projekt utveckla en tillämpning.
  • kombinera signaler från flera enkla sensorer med hjälp av A/D omvandlare och enkel signalbehandling i en mikroprocessor till en funktionellt eller egenskapsmässigt bättre sensor.
  • tillämpa maskinnära programmering till exempel för hantering av sensorer och för att sätta upp och övervaka kommunikationsförbindelser och dialoger mellan program i olika processer och processorer över inbyggnadsnätverk.
  • redogöra för grunderna inom mätteknik, sensorer, signalanpassning, filtrering och och övergången från analogt till digitalt och från digitalt till analogt via elektronik.
  • redogöra för och kunna demonstrera hur man med hjälp av programvara för signalbehandling kan skapa mer intelligenta sammansatta sensorer och hur man kan samla och särskilja avvikelseinformation från basinformation med hjälp av distribuerade (nätverkskopplade) sensorer och modellbaserad analys.
  • bidra till tekniskt avancerat utvecklings- och projektarbete i grupp.
  • redogöra för och vissa färdigheter i kravanalys, modellering, systemkonstruktion, systemintegrering samt optimering och anpassning till typiska tillämpningsmotiverade inbyggnadskrav.

HT 2022 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R3005

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarutbildningsnivå med inriktning teknik eller naturvetenskap inkluderande 15 hp programmering, artificiell intelligens eller matematik på avancerad nivå.

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela