Sök

Legitimering av nya branscher och nya internationella företag

5 hp

Kursens mål är att doktoranden utvecklar fördjupad kunskap om teorier och centrala bidrag inom forskning som behandlar legitimering av framväxande branscher och nya internationella företag. Kursens mål är också att ge doktoranden förtrogenhet med modern forskning om internationellt entreprenörskap samt forskningsbaserade insikter om internationalisering av nya företag och andra viktiga aspekter av entreprenöriell internationalisering.
Kursen blandar föreläsningsbaserade och interaktiva undervisningsmetoder, inklusive ett studiebesök och en gruppuppgift med feedback till doktorander.
Kursen behandlar följande teman:

 • Legitimering och utveckling av internationellt entreprenörskap som forskningsfält
 • Teoretiska perspektiv på företags internationella legitimering och utveckling
 • Studiebesök till internationellt företag
 • Entreprenöriell ledning av nya internationella företag
 • Branschutveckling och internationellt entreprenörskap
 • Nya internationella företag i den digitala tidsåldern
 • Grupparbete och presentationer

  Doktorandkursen organiseras inom ramen för det EU-finansierade utbildningsprogrammet ”Legitimation of Newness and Its Impact on EU Agenda for Change - LNETN” som ingår i Marie Sklodowska – Curie Innovative Training Networks (Horizon 2020). Programmet involverar Aalborg University (koordinator), Högskolan i Halmstad, University of Glasgow och University of Oulu. Doktorander från andra universitet är varmt välkomna. All undervisning sker på engelska.

  Undervisningen sker i form av interaktiva föreläsningar och seminarier där aktivt deltagande krävs.
  Föreläsare och seminarieledare:
  Professor Svante Andersson Halmstad University
  Professor Jonas Gabrielsson Halmstad University
  Professor Natasha Evers Halmstad University/Trinity College Dublin

  Undervisningen planeras enligt följande
  22 oktober 9-12 (virtuellt möte över zoom)
  22-26 november (undervisning på campus, Högskolan i Halmstad*)

  *Undervisningen är planerad att genomföras på campus. Vi övervakar aktivt det globala COVID-19 utbrottet och dess potentiella konsekvenser och vid behov kommer nödvändiga åtgärder att vidtas för att genomföra doktorandkursen i ett virtuellt format.
  Om du har frågor är du välkommen att kontakta kurskoordinator:

  Deadline för ansökningar: 21 september

HT 2021 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R0107

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 42

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen kan komma att bedrivas på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela