Litteraturstudier inom forskningsområdet hälsa och livsstil

5 hp

Kursens syftar till att deltagarna genom självständiga litteraturstudier ska tillägna sig fördjupad kunskap inom forskningsområdet hälsa och livsstil. Vidare att deltagarna tillägnar sig färdigheter i systematisk litteratursökning liksom att värdera och kritiskt granska samt sammanställa vetenskaplig litteratur.


Kursen ges med individuell studietakt men inleds med två schemalagda halvdagar.

HT 2020 (Campus, Halmstad, 10%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R2003

Behörighetskrav:

Examen på avancerad nivå inom ett område som är relevant för forskarutbildningsämnet hälsa och livsstil

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 43

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela