Pionjärskap i entreprenörskapsforskning

7,5 hp

Denna kurs utvecklar doktorandens kunskap om entreprenörskapsforskningens moderna historia och de pionjärarbeten som bidragit till att entreprenörskap blivit ett legitimt och etablerat akademiskt forskningsområde och undervisningsämne. Fokus ligger på entreprenörskapsforskningens sociala och intellektuella framväxt efter andra världskriget och forskningsfältets institutionalisering inom det akademiska systemet.

Under våren 2020 är tre undervisningsmoduler schemalagda: 9–10 mars, 30–31 mars och 27–28 april. Undervisningen sker genom interaktiva föreläsningar och diskussionsseminarier, och under kursens gång får deltagarna lyssna till inbjudna gästföreläsare som har haft betydande inflytande över entreprenörskapsforskningens utveckling och med personlig erfarenhet av forskningsfältets historiska utveckling. Kursen förutsätter aktivt deltagande vid kursens moduler och examineras genom skriftliga och muntliga presentationer samt en avslutande kursuppsats. All undervisning sker på engelska.

VT 2020 (Campus, Halmstad, 17%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R0103

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 11

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela