Sök

Valda nedslag inom matematik och statistik

7,5 hp

Kursen är uppdelad i tre delar: (1) Linjär algebra, (2) Matematisk analys, (3) Sannoliketsteori och statistik. Den består av en framställning av begrepp som matris- och veckoroperatior, linjära ekvationssystem, linjärt oberoende, underrum, baser och projektioner, linjära modeller, minsta-kvadrat-problem, determinanter, linjära transformer, egenärde och egenfunktioner, matrisfaktorisering, sigmaalgebra, måttteori, Lebesguemåttet, Radon-Nikodym-satsen, ordinära differentialekvationer (ODE), system av ODE, stabilitet av lösning av ODE, centrala gränsvärdessatsen, regressionsanalys, likelihoodfunktion, maximum likelihood-skattning, likelihoodkvot, bayesiansk inferens.

VT 2022 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R3201

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå samt grundkurser inom Envariablelanalys 7,5 hp, Linjär algebra 7,5 hp och Matematisk statistik 7,5 hp.

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela